Tổng số 60 suất quà gồm chăn, màn, trị giá 18 triệu đồng được chuyển đến cho các các em học sinh của trường. Đây là số tiền được trích ra từ tiền lương hằng tháng của cán bộ chiến sĩ Phòng bảo vệ An ninh kinh tế.

Học sinh Trường PTDT nội trú Đồn Đạc phấn khởi vì được nhận quà.

Đồn Đạc là một trong những xã miền núi còn khó khăn của huyện Ba Chẽ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện tại, Trường phổ thông dân tộc nội trú Đồn Đạc quản lý 8 điểm trường khác nhau, trong đó có nhiều cơ sở thuộc các thôn, khe, bản cách xa điểm trường chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, học sinh đi học phải vượt qua sông suối.

Những phần quà trên là tình cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Nguyễn Khánh