Tại những nơi đến, Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ Tổ quốc và ân cần thăm hỏi, động viên các đồng chí sống mạnh khỏe, là tấm gương cho con cháu noi theo, tiếp tục đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng trong dịp này, Phòng Tham mưu, Công an Hà Nam đã tổ chức thăm, tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trung Dũng