Ngôi nhà được xây trên diện tích 66m2, mái lợp ngói, nền lát gạch men, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; trong đó kinh phí Công an tỉnh hỗ trợ là 70 triệu đồng, phần còn lại do Công an huyện vận động và của gia đình đóng góp thêm.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Duy Xuyên cũng tặng quà hỗ trợ cho gia đình bà Dũng

Kim Thái