4 trường hợp được trao tặng bò giống là các ông, bà Phạm Văn Thử, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Út và Nguyễn Hoa Thơm. 

Bốn hộ nông dân nghèo khó trong buổi lễ trao tặng bò giống.

Đây là nguồn tiền do cán bộ - chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu tình nguyện ủng hộ 1 ngày lương gồm 40 triệu đồng và cán bộ - viên chức UBND xã Xuân Lộc đóng góp 10 triệu đồng. 

Phan Văn Lương