Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách", Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động, kêu gọi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng, ủng hộ bà con nhân dân bị thiệt hại, mỗi cán bộ chiến sỹ đóng góp ít nhất một ngày lương cơ bản.

100 % cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia quyên góp được trên 500 triệu đồng.

Sau lễ phát động, 100 % cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia quyên góp được trên 500 triệu đồng. Những đóng góp, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ được chuyển đến bà con bị thiệt hại, nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sỹ Quý