Theo Hội khuyến học Cần Thơ, cuộc vận động xây dựng phong trào xã hội học tập với các danh hiệu gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học được Cần Thơ triển khai rộng khắp.

Năm 2010, toàn thành phố có 75.000 gia đình hiếu học, thì đến năm 2015 số gia đình hiếu học lên tới 183.500 gia đình (tăng hơn gấp đôi). Đến nay toàn thành phố xây dựng được 96 dòng họ hiếu học.

Công tác xây dựng xã hội học tập từ cơ sở được Hội khuyến học Cần thơ triển khai rộng khắp. Năm 2006 chỉ có 2 điểm chỉ đạo, đến nay lên tới 150 ấp, khu vực và phường đều có cộng đồng khuyến học…

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học TP.Cần Thơ.

Từ ngày thành lập Hội khuyến học (2001) đến nay, Quỹ khuyến học - khuyến tài Cần Thơ đã huy động được trên 183 tỉ đồng (riêng nhiệm kỳ 2010-2015 vận động được gần 113 tỉ đồng).

Với nguồn quỹ này, các cấp Hội đã trao 625.711 suất học bổng, quà, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, thầy cô gặp hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 trường Mẫu giáo, 1 cầu dân sinh; vận động nhân dân hiến trên 80.000 m2 đất để xây trường học…

V.Đức