Việc trao tặng bò cho các hộ dân nghèo nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung tay vì cộng đồng” do Viettel triển khai  thực hiện từ tháng 7/2014 đến nay. Chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Hỗ trợ bò giống giúp người nghèo biên giới” nhằm mục đích giúp các hộ nghèo, khó khăn có vốn ban đầu để phát triển kinh tế, tạo động lực để thoát nghèo bền vững

Niềm vui của người nghèo được nhận bò để phát triển kinh tế.

Thanh Bình