Trước mắt, Hội Hemophilia Ireland tài trợ 5.000 euro để bệnh nhân và gia đình người bệnh tạo dựng việc làm như: mở cửa hàng sửa chữa đồ điện dân dụng, mua máy may công nghiệp, đầu tư chăn nuôi… và sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí căn cứ theo nhu cầu và hồ sơ xin tài trợ của bệnh nhân Hemophilia Việt Nam.

Nước ta hiện có 6.000 người bệnh Hemophilia, họ phải truyền máu suốt đời, dẫn tới kinh tế kiệt quệ.

T.H.