Được biết, đây là số tiền mà Đoàn thanh niên Phòng Công tác chính trị, Phòng Thanh tra và Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với nhà tài trợ ủng hộ đồng bào nghèo trên địa bàn ấp 4 (xã Tân Thành), giúp bà con nghèo đón xuân ấm áp. Dịp này, chi đoàn ấp 4 (xã Tân Thành) cũng có 20 phần quà trao tặng bà con nhân dân nghèo trên địa bàn.

T.Thành