Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã cử đoàn công tác của Tiểu đoàn CSCĐ số 2 khảo sát gia đình đã có số vật liệu cơ bản để làm nhà nhưng còn thiếu nhiều vật liệu khác phục vụ quá trình xây dựng.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng gia đình Thiếu úy Vi Văn Dương tại lễ giao nhà.

Với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND (số tiền 100.000.000 đồng), cùng với đó các đơn vị và toàn thể CBCS trong Trung đoàn đã ủng hộ về tiền mặt và vật chất được gần 150.000.000đ, để đảm bảo kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình đồng chí Vi Văn Dương. Công trình được khởi công tháng 9-2020, sau gần 3 tháng thi công, đến nay đã hoàn thiện, đảm bảo theo thiết kế, phù hợp với kinh phí xây dựng, nhu cầu của gia đình và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

Tại buổi lễ trao nhà, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chúc mừng gia đình đồng chí Thiếu úy Vi Văn Dương có ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình đồng đội, đồng chí và mong gia đình sớm ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế, đồng chí Dương yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Tư lệnh cũng nhấn mạnh, những năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn quán triệt chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện phong trào vì người nghèo, không để ai lại phía sau.

Nguyễn Hằng