Đây là số tiền được trích từ Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình vì Trường Sa, Hoàng Sa” do các cán bộ, công nhân, viên chức và lao động tỉnh Bình Dương quyên góp thời gian qua.

Tại UBND xã Gio Hải, huyện Gio Linh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trực tiếp trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ ngư dân các xã Gio Hải, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt.

Những ngư dân này bị thiệt hại nặng về tài sản và ngư lưới cụ khi tham gia đánh bắt thủy hải sản trên biển trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Số tiền còn lại sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao cho các ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên biển. Khi các nghiệp đoàn nghề cá được thành lập, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các nghiệp đoàn bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy hải sản.

T.K.