Tại đây, đoàn đã tiến hành khám sàng lọc và hỗ trợ phương tiện cho 150 người khuyết tật, bao gồm: máy trợ thính, chân giả, xe lăn, xe lắc… giúp người khuyết tật có điều kiện sinh hoạt và hòa nhập với cộng đồng. Hoạt động này nằm trong “Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật” của USAID được triển khai ở Việt Nam trong những năm qua.

Được biết, tại tỉnh Quảng Nam, USAID ký thỏa thuận với Sở LĐ,TB&XH, Sở Y tế Quảng Nam về chương trình hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn 12 huyện, thành phố (trừ 6 huyện biên giới), với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2015. Trong đó, huyện Phú Ninh là địa phương đầu tiên tiếp nhận chương trình này.

Thân Lai