Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 26/7 đến 29/7 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã quyết định cấp 5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND để góp phần cùng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Quỹ Nghĩa tình đồng đội là Quỹ xã hội từ thiện trong lực lượng CAND với nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do cán bộ, chiến sỹ CAND tự nguyện đóng góp hằng năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và công nhận Điều lệ hoạt động. 

Khoản kinh phí trên đã được Ban Giám đốc Quỹ chuyển đến tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Quảng Ninh.

PV