Theo đó, bắt đầu từ tháng 9-2014, mỗi tháng Quỹ nhân ái ở Hà Tĩnh sẽ trao 5 triệu đồng để tri ân nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đến cuối đời. Trong sự nghiệp sáng tác ca nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết nhiều ca khúc, trong đó có 2 ca khúc nhạc sĩ viết về Hà Tĩnh luôn sống cùng năm tháng, và được nhiều thế hệ người Hà Tĩnh luôn tự hào, đó là ca khúc “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh” và “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"

Sông Lam