Theo đó, mức hỗ trợ gia đình có người chết 10.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người. Trong đó, tỉnh Hà Giang 50.000.000 đồng, tỉnh Lai Châu 195.000.000 đồng.

Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị MTTQ các địa phương nêu trên giúp đỡ sớm chuyển số tiền hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại.

Hải Châu