Câu lạc bộ được thành lập với 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên thuộc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Xã Hóa An hiện có gần 70 người được đặc xá và chấp hành xong án phạt tù về địa phương, đa số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người đặc xá, tha tù trở về địa phương còn mặc cảm, bị phân biệt đối xử, không có việc làm ổn định, thiếu vốn làm ăn cũng như sự quan tâm quản lý giáo dục, giúp đỡ của gia đình, chính quyền địa phương dẫn đến tái phạm.

Do vậy, Câu lạc bộ “Người hoàn lương” xã Hóa An ra đời với mục đích giúp đỡ những người này vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Tại lễ ra mắt, Quỹ Doanh nhân với ANTT Công an tỉnh đã trao vốn vay cho 2 người hoàn lương là thành viên Câu lạc bộ (mỗi người 20 triệu đồng). Dịp này, các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ Câu lạc bộ “Người hoàn lương” xã Hóa An 40 triệu đồng

V.Nhuệ - PV