Ông Nguyễn Thương - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: UBND quận đang trình cấp trên kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho người bị nạn. Theo đó, những thuyền viên chết hoặc mất tích còn cha và mẹ già không người phụng dưỡng sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; nếu chỉ còn cha và mẹ thì nhận một sổ tiết kiệm 30 triệu đồng. Đối với thuyền viên có vợ và hai con trở lên sẽ được trao một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng; thuyền viên có vợ và một con sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 30 triệu đồng.

Ở Quảng Nam, ông Phan Thăng An - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết: UBND huyện đã lập danh sách chủ hộ hoặc đại diện cho các gia đình nạn nhân để họ đứng tên trong các sổ tiết kiệm, dự kiến mỗi nạn nhân chết và mất tích được trao một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

Sông Lam