Tổng số tiền được trao là 450 triệu đồng (mỗi căn trị giá 45 triệu đồng) do Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền (TP Hồ Chí Minh), hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. 

Lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam bộ trao kinh phí cho cán bộ chiến sĩ. 

Tại buổi trao kinh phí, lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam bộ nhấn mạnh, số tiền hỗ trợ là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sỹ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Văn Vĩnh