Cả hai hộ dân này có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà trao cho ông Huỳnh Quốc Vinh rộng 61m², tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Căn nhà trao cho bà Nguyễn Thị Dồi rộng 30m², tổng kinh phí xây dựng 30 triệu đồng. Công an huyện Tân Hồng đã vận động cán bộ, chiến sĩ, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.              

Trường Tươi