Hơn 200 phần quà, gồm: gạo, mì gói, đường, dầu ăn… và tiền mặt (mỗi phần trị giá 500.000 đồng), được CBCS Công an TP Cần Thơ trao tận tay các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm tri ân gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Qua đó góp phần động viên khích lệ các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Công an TP Cần Thơ, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Phong Điền. 


Phan Tại