Ban Giám đốc Công an tỉnh giao phòng Hậu cần chủ động, tích cực phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua trong phòng, chống dịch. 

CBCS Công an Bà Rịa - Vũng Tàu hiến máu tình nguyện.

Trong đó đã phát 25 ngàn khẩu trang y tế, 440 thùng mì cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm, tặng quà, lương thực, vật tư y tế và động viên các tổ công tác chốt kiểm dịch; vận động ủng hộ UBND huyện Xuyên Mộc 50 triệu đồng và lương thực để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo, với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Đơn vị cũng đã tổ chức hiến máu tình nguyện với hơn 600 đơn vị máu.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thăm hỏi các gia đình chính sách, khó khăn.
Vi Diệu