Với thông điệp "Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi" Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền phong khởi xướng được bắt đầu từ năm 2009 đến nay. Năm nay, chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra đồng loạt trên 17 tỉnh, thành phố của cả nước với mục tiêu tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân, dự kiến thu được 15.000 đơn vị máu.

Nam Định là tỉnh khởi động đầu tiên của chương trình Chủ nhật Đỏ với 3 điểm hiến máu tình nguyện từ 9/1. Đến nay đã có nhiều đơn vị đăng ký hiến máu như ĐH Y - Dược Thái Bình, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thái Nguyên...

Dự kiến chương trình hiến máu Hành trình Đỏ diễn ra từ 9/1 đến đầu tháng 2/2015.

T.H.