Căn nhà có diện tích 52m2, khung bằng bê-tông cốt thép, mái lộp tole, nền lót gạch men, với tổng kinh phí xây dựng 61 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ đền ơn đá nghĩa huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Công an tỉnh Đồng Tháp trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiên.

Việc trao tặng nhà tình nghĩa thể hiện sự đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, nhằm giúp cho gia đình có nơi ở để  ổn định cuộc sống.

Thanh Phong