Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tháng 4/1975 ông Đặng Tuần Hoàng thoát ly lên chiến khu và được phân công nhiệm vụ tại Ban an ninh huyện Vạn Ninh. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông Hoàng công tác tại Công an huyện Vạn Ninh, đến tháng 9/1975 ông bị thương mất một chân và được hưởng chế độ thương binh.

Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao nhà tình nghĩa cho ông Đặng Tuần Hoàng.

Do hoàn cảnh gia đình ông vẫn còn không ít khó khăn, nên Công an tỉnh Khánh Hòa trích kinh phí từ nguồn Quỹ nghĩa tình để đầu tư xây dựng căn nhà tình nghĩa có diện tích 90m2, tổng trị giá xây lắp 120 triệu đồng để trao tặng.

Hữu Toàn