Các y, bác sỹ đã khám cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân; đồng thời tặng 70 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và bị thiệt hại nặng trong lũ lụt. Tổng kinh phí cấp phát thuốc và tặng quà trên 50 triệu đồng.

Các y, bác sỹ Bệnh viện 199, Bộ Công an khám bệnh cho nhân dân vùng lũ lụt Quảng Ngãi.

Thành Sự