Đây là một trong những chương trình hoạt động tình nguyện Nối tiếp chương trình tình nguyện “Trái tim yêu thương” của BCH Hội phụ nữ Bộ Công an. Chương trình nhằm chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an với nhân dân vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế và đời sống. Thông qua hoạt động này để đồng bào gắn bó với quê hương, bản làng, tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở .

Thôn Bản Hành - xã Làng Giàng có 18 hộ với 104 nhân khẩu, trong đó 100% là người đồng bào dân tộc Mông. Là thôn có nhiều hộ nghèo nằm cách trung tâm Huyện gần 10km nhưng đường giao thông nông thôn đi lại rất khó khăn cho việc giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế

Thanh Tuấn