1. Cam kết của BHXH Việt Nam

25 năm xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam - một hành trình tự hào được dựng xây bởi sự bản lĩnh, ý chí, niềm tin và đoàn kết, để mỗi một người lao động, người dân được đảm bảo an sinh, được chăm sóc sức khoẻ; mỗi gia đình không phải lâm vào cảnh bần hàn…

Với slogan xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Ngành: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Soi chiếu vào những mục tiêuđược đặt ra cho Ngành BHXH, có thể thấy trong 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, không chỉ chăm lo phục vụ tốt các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ mà còn kịp thời đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi nhiều nội dung để Luật BHXH và Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống An sinh xã hội hiện nay.

Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, BHXH Việt Nam và các đơn vị có liên quan khai trương CSDL chuyên ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua NGSP phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

2. Thành tựu đã đạt được của BHXH Việt Nam

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng nhanh qua các năm

- Năm 1995 (năm đầu tiên thực hiện Điều lệ BHXH), cả nước có trên 2,2 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc và đến năm 2019 ước có gần 15,8triệu người người lao động tham gia BHXH;

- Năm 2003 (sau 1 năm hợp nhất tổ chức BHXH, BHYT), cả nước có gần 11,5 triệu người tham gia BHYT và đến năm 2019 ước có gần 85,2 triệu người tham gia (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số);

- Năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện BH thất nghiệp), cả nước có gần 6 triệu người lao động tham gia BHTN và đến năm 2019, ước có trên 13,3 triệu người tham gia.

Việc giải quyết chế độ cho người tham gia luôn được đảo bảo. Tính từ năm 1995 đến nay, toàn ngành đã giải quyết cho:

- Gần 2.5 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng.Trong khi nguồn chi trả các chế độ cho người tham gia từ Quỹ BHXH không ngừng tăng lên thì nguồn chi từ ngân sách Nhà nước cho lương hưu và trợ cấp BHXH đang được giảm dần.

- Trên 10 triệu người hưởng BHXH một lần.

- Trên 100 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, hai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Gần 5,3 triệu người hưởng BH thất nghiệp.

- Trung bình mỗi năm Quỹ BHYT đã đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 100 triệu lượt người, với chi phí hàng chục ngàn tỷ đồng.Quỹ BHYT đã trở thành một nguồn tài chính quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng nguồn chi cho công tác KCB và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Công tác phát triển BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả:

- Giảm 75% số lượng thủ tục hành chính, từ 115 thủ tục năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019.

- Giảm từ 335 giờ giao dịch năm 2014 xuống còn 147 giờ năm 2018 theo tính toán của Ngân hàng thế giới.

- Hầu hết các mảng nghiệp vụ của Ngành đã được tin học hoá.

- Ngành BHXH đã thực hiện giao dịch điện tử với trên 90% đơn vị tham gia BHXH, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT với trên 13.000 cơ sở y tế.

- Ngành BHXH đã cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 6 dịch cụ công mức độ 3.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu BHYT hộ gia đình, cấp mã số BHXH

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện và quản lý tập trung Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo mã số BHXH, với thông tin của hơn 93 triệu dân, tương ứng khoảng 25 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu BHYT hộ gia đình và cấp mã số BHXH là tiền đề cho việc xây dựng, kết nối liên thông, hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT của Ngành, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người tham gia BHYT, BHXH. Đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng được sử dụng trên hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát chi phí KCB BHYT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT của BHXH Việt Nam; là cơ sở để xây dựng và phát hành Thẻ An sinh xã hội cho người dân.

3.Năm 2020 - Phát triển ngành BHXH hiện đại

Củng cố mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều điện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yều cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Anh Hiếu