Lý do, Công ty Hoàng Khang triển khai hạng mục công trình quá chậm, có dấu hiệu cầm chừng, chiếu lệ... Đáng chú ý, công ty này sau khi được cấp đất, đã dựng tường rào bằng tôn bao quanh khu đất để khai thác ti tan.

Thanh Bình