Sáng 9/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tổng hợp mức lương, thưởng Tết âm lịch đã được Sở thực hiện trên khảo sát 563 doanh nghiệp (DN) thuộc nhiều thành phần khác nhau, trong đó, khối các DN tư nhân chiếm hơn 400 DN, số lượng lao động làm việc trong các DN có báo cáo mức thưởng khoảng 60.000 người. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất của DN tại Hà Nội là 85,6 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất của DN tại TP HCM, chỉ gần bằng khoảng 1/7.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chia DN thành 4 nhóm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp FDI. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mốc 85,6 triệu đồng đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng. Tính trung bình, khối DN này có mức thưởng Tết âm lịch là 3.750.000 đồng/người, nhỉnh hơn 1% so với mức thưởng của năm 2014.

Kế tiếp là mức thưởng 25 triệu đồng thuộc về 2 khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. Trong đó, khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 3,3 triệu đồng/người, tăng 5,7 % so với năm 2014. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng.

Khối các DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 3.450.000 đồng/người, tăng 10,2 % so với năm trước.

Khối DN tư nhân, qua thống kê mức thưởng cao nhất được thông báo là 13,94 triệu đồng. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình của khối này đạt 3,7 triệu đồng, tương đương với mức thưởng của năm 2014. DN có mức thưởng thấp nhất đạt 500.000 đồng/người.

Công nhân khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội mua hàng bình ổn giá.

Theo ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Phòng Chính sách lao động việc làm , Sở LĐTBXH Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch trung bình trên địa bàn Hà Nội của năm 2015 cũng ngang bằng với mức thưởng năm 2014. Do chưa có quy định, nhiều DN có thể có mức thưởng Tết cao nhưng không thông báo tới Sở. Đồng thời, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, việc sản xuất kinh doanh của một số DN còn khó khăn, hàng hóa tồn đọng, DN thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân sự. Một số DN phải nợ lương lao động từ 3-6 tháng. Thậm chí một số DN dù đã thông báo thưởng Tết nhưng phải đợi tới ra Giêng mới có kinh phí để chi trả cho người lao động.

Thu Uyên