Công ty có địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Cung Trí Thức, số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Bùi Xuân Hiếu, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 056/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 28-9-2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 22-8-2016. Doanh nghiệp này đã bị Cục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với phạm vi chấm dứt hoạt động trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 6-10-2016.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. 

V.H.