Việc đưa cổ phiếu VCW niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Viwasupco, đồng thời đảm bảo về tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị của công ty đối với các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Vinaconex đánh trống phiên giao dịch đầu tiên.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viwasupco luôn đạt mức tăng trưởng khá cao. Năm 2014-2015 doanh thu thực hiện của đơn vị là 361 và 401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 89,74 và 147,26 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2016, công ty phấn đấu thực hiện 439 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 161,3 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 335,7 tỷ đồng doanh thu và 132,7 tỷ đồng lợi nhuận.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã sản xuất và cung cấp được 430 triệu mét khối nước sạch đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mức độ C của Bộ Y tế về chất lượng nước ăn uống (cấp độ cao nhất).

Hiện nay, Viwasupco đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn II của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông nâng công suất lên 600.000m3/ngày đêm, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu được cung cấp nước sạch ngày càng cao của người dân Thủ đô.

T.H