Qua nhiều vòng thẩm định, Ban tổ chức đã chọn và được UBND TP Hồ Chí Minh công nhận, vinh danh 100 doanh nhân, 100 DN tiêu biểu, đại diện cho hơn 438.000 DN đăng ký hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh danh hiệu DN, doanh nhân TP Hồ Chí Minh tiêu biểu được tôn vinh, HUBA cũng đề xuất UBND TP xét tặng bằng khen cho những DN, doanh nhân điển hình vượt qua thách thức đại dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020 tại lễ vinh danh.

Theo HUBA, chỉ tính riêng 100 DN được tôn vinh tiêu biểu năm nay, đã đầu tư 976.956 tỷ đồng vốn điều lệ để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế TP, đóng góp doanh thu 294.510 tỷ đồng/năm, lợi nhuận gần 20.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng/năm, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 152.000 lao động, đóng góp gần 1.000 tỷ đồng cho các quỹ và chương trình an sinh xã hội của TP. 

Kết quả khảo sát, 100% DN này có tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả gắn kết đại diện quyền lợi người lao động với hiệu quả phát triển DN. Đại diện HUBA cũng kỳ vọng, đội ngũ doanh nhân của TP cần tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như hiến kế cùng TP vượt qua khó khăn, khôi phục sức tăng trưởng sau COVID-19.

T.Hà