Trong năm nay, cổ phiếu VNM (Vinamilk là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.
), VIC (Vingroup), GAS (PV Gas), SAB (Sabeco), HPG (Hoà Phát)…đều đã tăng mạnh. Cụ thể, vốn hóa của Vinamilk tăng thêm 114.000 tỷ đồng (5 tỷ USD), Vingroup tăng thêm 82.000 tỷ đồng (3,6 tỷ USD), PV GAS tăng thêm 61.000 tỷ đồng (2,7 tỷ USD)…

Vinamilk là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Tính đến ngày 21-12, vốn hóa sàn HoSE đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 110 tỷ USD. 3 doanh nghiệp đã đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng quy mô thị trường là VNM, VIC, GAS. Đây cũng là 3 doanh nghiệp đứng đầu về giá trị thị trường trên sàn HoSE.

K.Vy