“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” là danh sách công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất thông qua các chỉ số tài chính được công bố, bao gồm các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 5 năm liên tiếp, giai đoạn từ 2013-2017. Forbes Việt Nam cũng xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp như thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Đại diện Vinamilk nhận chứng nhận “Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất”.

Vinamilk hiện là nhà sản xuất sữa số 1 Việt Nam. Ở thị trường trong nước, Vinamilk vẫn chiếm thị phần áp đảo trong dòng sản phẩm sữa bột, sữa nước, sữa chua…Vinamilk hiện có 10 trang trại với tổng đàn bò sữa (sở hữu và các trang trại liên kết) khoảng 120 ngàn con, đồng thời thu mua khoảng 800 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày.

Với doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD năm 2017, Vinamilk đứng thứ 16 về doanh thu xuất khẩu cao trên tổng số 225 doanh nghiệp trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 do Bộ Công Thương công bố và cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất được bình chọn.

K. Vy