Năm 2016, công tác Công đoàn của Vinaconex đã đạt được nhiều kết quả cao, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. 

Đặc biệt đã lựa chọn và tuyên dương 16 đoàn viên tiêu biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc ngành Xây dựng. 

Trao thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể Công đoàn xuất sắc

Năm 2017, để thực hiện tốt chủ đề “Đoàn viên công đoàn Vinaconex lao động, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động”, Công đoàn Vinaconex đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản như: đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn có việc làm và thu nhập ổn định; đảm bảo an toàn lao động; giảm thiểu nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội tại các đơn vị thành viên; 100 công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

T.H.