I/ Chỉ tiêu tuyển dụng

1. Vị trí nghiệp vụ tại chi nhánh:

- Số lượng: Hơn 230 chỉ tiêu tại 62 chi nhánh trên toàn hệ thống.

Nghiệp vụ: Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp (KHDN); Tín dụng bán lẻ; Thẩm định KHDN; Thẩm định Bán lẻ; Tài trợ Thương mại; Tư vấn Tài chính; Hỗ trợ bán hàng; Giao dịch viên; Kế toán Nội bộ; Kiểm Ngân; Điện toán; Nhân sự Tiền lương.

2. Vị trí Hỗ trợ tín dụng làm việc tại chi nhánh:
Hàng trăm cơ hội việc làm trên toàn hệ thống VietinBank đang chờ đón các ứng viên.

- Số lượng: 66 chỉ tiêu tại 53 chi nhánh trên toàn hệ thống.

+/ Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của tất cả các chi nhánh mời truy cập website: www.vietinbank.vn  mục Tuyển dụng để biết thêm thông tin chi tiết.

II/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: 

Nhận hồ sơ từ ngày 9/8 đến hết ngày 20/8/2017.

2. Hình thức nhận hồ sơ:

Ứng viên chỉ lựa chọn duy nhất một trong hai hình thức sau (khuyến khích các ứng viên ứng tuyển trực tuyến):    

+ Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Ứng viên ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank bằng cách truy cập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây).

* Lưu ý:

- Đối với vị trí Hỗ trợ tín dụng làm việc tại chi nhánh chỉ nhận ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ: http://tuyendung.vietinbank.vn.

Hội đồng tuyển dụng VietinBank