Hãy gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi nếu bạn chọn được vị trí phù hợp. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ là VietinBanker trong thời gian tới, để có cơ hội làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, được tỏa sáng và được ghi nhận thành quảxứng đáng.

VietinBank là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp. Ảnh: Tiến Lâm.

23 vị trí Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc tại Trụ sở chính

Cụ thể như sau:

    - Vị trí Marketing truyền thông: 9 chỉ tiêu.

    - Vị trí Họa sĩ thiết kế đồ họa: 3 chỉ tiêu

    - Vị trí Quản trị thương hiệu và ISO: 6 chỉ tiêu.

    - Vị trí Phóng viên Hội tụ: 4 chỉ tiêu

    - Vị trí Tổ chức sự kiện: 1 chỉ tiêu


Nhân sự Khối Thương hiệu & Truyền thông năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. Ảnh: Tiến Lâm.

Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31-5-2017. Thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại đây. (http://tuyendung.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/tin-noi-bat/Tuyen-dung-dot-3-cac-vi-tri-Chuyen-vien-Khoi-Thuong-hieu-Truyen-thong-lam-viec-tai-Tru-so-chinh-20170509.html)

Vị trí Họa sỹ thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất - Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc tại TP Đà Nẵng

Cụ thể như sau:

    - Vị trí Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

    - Vị trí Thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu.

 

Địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện VietinBank tại miền Trung (TP Đà Nẵng).

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15-5-2017.

 

Thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại đây. (http://tuyendung.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/tin-noi-bat/Tuyen-dung-bo-sung-vi-tri-Hoa-si-thiet-ke-do-hoa-va-Thiet-ke-noi-that-Khoi-Thuong-hieu-Truyen-thong-lam-viec-tai-TP-da-Nang-20170509.html)

Vị trí Họa sỹ thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất - Khối Thương hiệu & Truyền thông làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Cụ thể như sau:

    - Vị trí Họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

    - Vị trí Thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu.

Địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện VietinBank tại miền Nam (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 21-5-2017.

Thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại đây. (http://tuyendung.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/tin-noi-bat/Tuyen-dung-bo-sung-vi-tri-Hoa-si-thiet-ke-do-hoa-va-Thiet-ke-noi-that-Khoi-Thuong-hieu-Truyen-thong-lam-viec-tai-TP-Ho-Chi-Minh-20170509.html)

Hội đồng tuyển dụng VietinBank