Cụ thể, VPBank cho biết tổng thu nhập hoạt động thuần 9 tháng đầu năm 2015 của nhà băng này đạt 8,448 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng hợp nhất của VPBank đạt 2,329 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93% kế hoạch cả năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng của Ngân hàng đạt gần 1,400 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng cho biết thêm lộ trình triển khai Basel II cũng tác động đến chênh lệch lãi suất cho vay khiến cho chi phí vốn tăng cao.

Tính đến 30/09/2015, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 195,004 tỷ đồng, tăng gần 32,000 tỷ đồng (tương đương 19%) so với cuối năm 2014.

Tổng huy động vốn của Ngân hàng đạt gần 148 ngàn tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch cả năm và tăng 22% so với cuối năm 2014.

Tính đến cuối kỳ, VPBank đã hoàn thành xử lý 100% số nợ xấu theo cam kết với NHNN. VPBank cũng cho biết Ngân hàng đã xử lý được gần 1,250 tỷ đồng là phần thu bằng tiền do khách hàng trả nợ.

H.A.