Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam thống nhất cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ sau bán hàng để đảm bảo quyền lợi cho các chủ hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện.

Theo thỏa thuận trong Hợp đồng cung ứng dịch vụ sau bán hàng, kể từ ngày 1/1, các hoạt động như góp phí định kỳ, đóng thêm phí, thay đổi thông tin hợp đồng, công tác chăm sóc khách hàng hay các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm… của khách hàng tham gia Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện với Prévoir Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục được đội ngũ nhân viên bưu điện tiếp nhận và xử lý tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống bưu cục của VNPost trên toàn quốc.

Mọi nghĩa vụ và quyền lợi của các khách hàng tham gia Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện với Prévoir Việt Nam vẫn được đảm bảo giữ nguyên không thay đổi. VNPost vẫn là đối tác đại diện cho Prévoir tiếp tục thực hiện các giao dịch cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng của khách hàng có hiệu lực.

PV