Theo đó, VNPT - Vinaphone và VNPT - Media sẽ là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn VNPT sở hữu và nắm 100% vốn điều lệ, hoat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.

Cụ thể, VNPT - Vinaphone được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận: Kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật dịch vụ, tính cước, thu cước và một số bộ phận quản lý, hỗ trợ của 63 VNPT tỉnh/thành, Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao quyết
định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo tại 3 Tổng công ty của VNPT.

Vốn điều lệ của VNPT - Vinaphone là 5.200 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT - VinaPhone đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; chiếm thị phần dịch vụ di động trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80%.

Tổng công ty VNPT - Media được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty Vinaphone. Vốn điều lệ của Tổng công ty VNPT - Media là 2.300 tỷ đồng.

VNPT-Net được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của  các đơn vị như Công ty Vinaphone, Công ty VDC, Công ty VNPT-I và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 VNPT tỉnh/thành.

Khánh Vy