Trong đó, Công ty Cổ phần Him Lam cam kết đầu tư 1.000 tỷ đồng phát triển cây mắc ca tại tỉnh Lâm Đồng, tập trung phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến hạt mắc ca tại Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Him Lam có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng xây dựng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc cây mắc ca, đồng thời lên kế hoạch tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức thu mua, sản xuất, tiêu thụ, cùng kết hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu mắc ca ở thị trường trong nước và quốc tế.

Về phía LienVietPostBank, Ngân hàng sẽ cung cấp gói tín dụng ưu đãi trị giá 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân trồng mắc ca, các tổ chức – doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm mắc ca tại tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phối hợp với các tổ chức bảo hiểm xây dựng phương án bảo hiểm nông nghiệp đối với cây mắc ca. 

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng đã ký Biên bản thỏa thuận tài trợ 10 tỷ đồng an sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng để xây dựng hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới cho xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và phát triển mắc ca tại xã để trở thành một mô hình xã điểm về trồng mắc ca, du lịch xanh mắc ca…

Lệ Thúy