Theo đó, kể từ ngày 21/5, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10): giữ nguyên mức 20%; mặt hàng dầu hỏa giảm từ 20% xuống 13%; mặt hàng dầu madut: giảm từ 13% xuống 10%; mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống 10%; mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay: giữ nguyên mức 10%.
H.A.