Theo Quyết định này, năm 2016 sẽ triển khai thanh tra 23 bộ, ngành, đơn vị. Đối với các doanh nghiệp như Tập đoàn Dệt may, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu. 

Kế hoạch sẽ thanh tra trách nhiệm một số Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng như: Quảng Nam, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Thuận...; thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh…

Việt Hà