Thu hồi gần 276 tỷ đồng từ khoản tiền chênh lệch kinh phí hoạt động duy tu năm 2012 tại 4 DN công ích là Công ty Công viên cây xanh, Thoát nước đô thị, Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty Chiếu sáng công cộng. Đồng thời, từ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng xuống còn 1,512 triệu đồng/tháng với lao động tại các DN công ích, ngày 25/11 vừa qua, TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu thanh tra thành phố thu hồi 45,7 tỷ đồng từ 4 DN công ích.

Trong đó DN công ích bị thu hồi nhiều nhất là Công ty Cầu Phà với số tiền gần 36 tỷ đồng; DN phải thu hồi ít nhất là Công ty Công viên cây xanh với số tiền hơn 257 triệu đồng...

Đ.Thắng