1. Đơn vị xử lý tài sản: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy.

2. Đơn vị thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt.

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

  • Tài sản bán đấu giá bao gồm:

-Quyền sử dụng đất tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với diện tích 933,5 m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số: AH 503852, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: T00745 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 05/3/2007 cho Công ty CP Vận tải Công nghiệp tàu thủy Bình Định.

- Công trình xây dựng trên đất: tòa nhà 04 tầng đang xây dựng dở dang với diện tích 1.620 m2.

  • Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản trên là: 10.228.000.000 đồng (Bằng chữ :Mười tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn./.).

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ mời đấu giá:

  • Thời gian và địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Ngày 08/3/2015 (Trong giờ hành chính). (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt - Tầng 6, tòa nhà 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

  • Thời gian thăm thực địa: Từ ngày 09/3/2015 đến hết ngày 11/3/2015.
  • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước:

- Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 12/3/2015.

- Địa điểm thu hồ sơ và tiền đặt trước:

Địa điểm thu hồ sơ: tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt - Tầng 6, tòa nhà 49 phố Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Địa điểm thu tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp tại địa điểm trên (nếu là tiền mặt) hoặc gửi vào tài khoản của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt số 035 7040 6001 0618 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – Phòng giao dịch Liễu Giai.

5. Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 9h30 ngày 16/3/2015.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt - Tầng 6, tòa nhà 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt - Địa chỉ: số 49 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. Số điện thoại: 04.32474276.