Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 8- 2018, EVN sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời (PAC) tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; hoàn thành công tác nghiệm thu cấp chủ đầu tư và cấp PAC cho 2 tổ máy của Nhiệt điện Thái Bình; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng… 

Về lưới điện, EVN đảm bảo tiến độ thi công để đưa vào vận hành các công trình: Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (giai đoạn 2), nhánh rẽ 1C, nhánh rẽ 220kV Tây Hà Nội, đường dây 220kV Long Phú - Sóc Trăng, mạch 2 Ô Môn - Sóc Trăng, trạm 220kV Cần Đước...

Trước đó, trong tháng 7- 2018, EVN đã hoàn thành công tác nhận điện phục vụ thử nghiệm các tổ máy dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. EVN và các đơn vị đã khởi công được 5 dự án, đóng điện đưa vào vận hành 15 dự án 110 - 500kV; lũy kế 7 tháng khởi công được 65 dự án, đóng điện đưa vào vận hành 96 dự án (500 - 220kV: 20 dự án; 110kV: 76 dự án).

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Dự kiến trong tháng 8- 2018, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống ở mức 629,4 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.265 MW. 

Trước những diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, để đảm bảo an toàn cho các nhà máy và hệ thống truyền tải điện, EVN sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy trình điều tiết liên hồ chứa thủy điện; chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du; khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện; vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam; chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện do phụ tải tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.


Tân Lương