Tham gia lớp tập huấn gồm 30 học viên là các cán bộ làm việc trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng và cán bộ làm việc về quản lý xây dựng tại hiện trường của NPMB. Ông Vũ Ngọc Kích - Chuyên viên chính Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp truyền đạt kiến thức, trao đổi với khóa tập huấn.

Khai mạc khóa tập huấn, ông Trần Kim Vũ - Phó Giám đốc NPMB nhấn mạnh: Việc nhận thức, đánh giá sớm toàn diện các tác động có thể xảy ra trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án là cách nhà đầu tư có thể tránh được tối đa những tác động không tốt đến việc đầu tư dự án. Khóa tập huấn là dịp để NPMB tự đánh giá lại những ưu, nhược điểm của công tác này khi thực hiện các dự án truyền tải điện.

Với việc cung cấp thêm thông tin về các quy định của pháp luật mới hiện hành về công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đai, đồng thời trao đổi và giải đáp các tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn, khóa tập huân đã giúp các học viên nắm bắt kịp thời nội dung, hiểu đúng và thực hiện đúng các qui định của Nhà nước, trên cơ sở đó có những hoạch định khoa học, đúng pháp luật cho các hoạt động của đơn vị mình.

NPT