Cuối năm 2019, Sao Mai Group có hợp tác với Công ty KGK (Nhật Bản) thực hiện 2 dự án JCM để xin nhận tài trợ từ Quĩ môi trường toàn cầu (GEC) trực thuộc chính phủ Nhật, cho việc giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua hoạt động đầu tư Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn 2 công suất 106MWp tại An Giang và được GEC đã chấp thuận, công bố tại địa chỉ: http://gec.jp/jcm/projects/19pro_vnm_05/http://gec.jp/jcm/projects/20pro_vnm_01/ ).

Theo hồ sơ ban đầu do KGK trình cho chính phủ Nhật Bản thì: Sao Mai nhập thiết bị về, sau đó bán qua công ty liên kết của Sao Mai và công ty con của KGK trước khi thiết bị được bán quay về Sao Mai để đưa vào lắp đặt.

Tuy nhiên, do dự án JCM đối với Tập đoàn là khá mới và cách mua bán lòng vòng đó tiềm ẩn rủi ro. Nên vừa qua khi đối tác KGK yêu cầu Sao Mai thực hiện giao dịch qua Công ty liên kết, thì Tập đoàn Sao Mai đã gửi công văn số: 01122020/ASM-JCM tham vấn ý kiến của Cục Thuế tỉnh An Giang xem qui trình mà KGK đề xuất có phù hợp với Pháp luật của Việt Nam hiện hành hay không. Trên tinh thần hỗ trợ và bảo vệ Doanh nghiệp, Cục Thuế An Giang, đã có văn bản trả lời bằng Công văn số 1923/CT-TTHT.

Tâp đoàn Sao Mai đã từ chối thực hiện theo hồ sơ ban đầu do KGK trình cho chính phủ Nhật Bản. Văn bản của Cục Thuế An Giang nhằm giúp đôi bên cùng hiểu và chia sẻ, thông cảm lẫn nhau nhằm không vướng vào những sai phạm các qui định của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Như vậy, cho đến nay thì giao dịch mua bán thiết bị qua Công ty liên kết của Sao Mai và Công ty con của KGK là chưa từng diễn ra.

Thu Hằng