Theo Quyết định số 3235 ngày 16-8-2016 của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sâm củ Ngọc Linh được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049, được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày ký quyết định.

Theo đó, đơn vị tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là Sở Khoa học và Công nghệ hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Trong đó tỉnh Kon Tum chiếm diện tích chủ yếu đang phát triển trên địa bàn 6 xã nằm trên khối núi Ngọc Linh; riêng Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang phát triển khoảng 300ha và quy hoạch mở rộng vùng sâm Ngọc Linh trên diện tích rừng nguyên sinh hơn 5.000ha.

Sâm được Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum trồng thành công trên núi Ngọc Linh.

Qua xác định ban đầu khu vực địa lý sâm củ Ngọc Linh ở 2 xã Măng Ri và Ngọc Lây của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và xã Trà Linh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là địa bàn thuộc vùng núi Ngọc Linh ở độ cao từ 1.800 đến 2.500m.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm sâm củ Ngọc Linh đã thể hiện rõ tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm, đặc thù về điều kiện địa lý, quy trình kỹ thuật sản xuất của loại sản phẩm đặc biệt và mở ra nhiều triển vọng cho tỉnh Quảng Nam và Kon Tum phát triển kinh tế từ loài sâm quý này.

N.Như