Đợt chào bán cạnh tranh được thực hiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk với 2 nhà đầu tư, bao gồm: F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&N Bev Manufacuring PTE.LTD.

Kết quả: tổng số cổ phần bán 78.378.300 cổ phần, tương ứng 60% tổng số lượng cổ phần chào bán, với mức giá 144.000 đồng/cổ phần. Tổng số giá trị trúng giá là 11.286.475.200.000 đồng.

H.A.